13 Czerwca 2017

Modernizacja toru kolarskiego

Modernizacja toru kolarskiego

Ministerstwo Sportu i Turystyki pozytywnie zaopiniował wniosek Polskiego Związku Kolarskiego na modernizację toru kolarskiego w Pruszkowie. Dzięki staraniom władz PZKol z Prezesem Dariuszem Banaszkiem na czele, MSiT przeznaczy z Programu modernizacji infrastruktury sportowej 1 624 900 zł.

- To nasz ogromny sukces. Dzięki otrzymanemu wsparciu będziemy w stanie przeprowadzić większość niezbędnych modernizacji na naszym obiekcie. Decyzja ta cieszy mnie tym bardziej, gdyż w końcu zaczynamy szukać pieniędzy w różnych programach i jak widać skutecznie - powiedział Prezes Dariusz Banaszek.

Zespół do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej rozpatrzył pozytywnie zaledwie 40% wniosków, przeznaczając łącznie ponad 82 miliony złotych.